Project Management

KVE-Projects BVBA beschikt over jarenlange ervaring in het beheren van kleine, middelgrote en grote technologieprojecten in lokale en internationale omgevingen (inclusief virtuele teams). Projectbudgetten variëren van enkele honderdduizenden tot meer dan tien miljoen € en teams tussen 4 en 30 leden. We voldoen als Project Management Professional bij het Project Management Institute ook aan de internationale standaarden wat een garantie betekent op het correct uitvoeren van onze projecttaken.

KVE-Projects helpt U op contractuele basis bij het uitvoeren van het project in alle of individuele fazen:

  • Initiatie
  • Planning
  • Uitvoering
  • Controle en Beheren
  • Afsluiten

Hierbij voeren we een continue risico-analyse uit op factoren die een negatieve of positieve impact kunnen hebben op het project of eindproduct.

Voor het succesvol uitvoeren van projecten maken we gebruik van traditionele en/of agile project methodologieën afhankelijk van de aard van het project en de eventuele wensen van de klant. Onafhankelijk van de projectmethodologie ligt onze nadruk op het optimaal functioneren van het team met focus op de grote pijlers: scope, tijd, budget en kwaliteit. Hiervoor gebruiken we tal van coaching technieken op team en individuele basis, met resultaat voor het huidige project maar ook naar de toekomst toe.

U kan ook op ons beroep doen voor de functionele analyse en het opstellen van de requirements. Tevens hebben we een gedegen technische achtergrond om te assisteren bij de software architectuur, code reviews of re-engineering operaties.

Tenslotte zijn we ook steeds inzetbaar voor audits van bepaalde teams, projecten of organisaties, waarbij we constructief zoeken naar verbeteringen in de efficiëntie, kwalificaties en kosten.